Arca Capital je holdingová finanční skupina, která působí v regionech střední a východní Evropy se zastoupením v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Díky tomuto geografickému rozmístění má společnost možnost plně využívat své mezinárodní know-how při posuzování investičních příležitostí.

Z hlediska investičního profilu se Arca Capital specializuje na oblast private equity se zaměřením na venture kapitál. Společnost investuje své vlastní investiční prostředky začínající od raní fáze až po fázi expanze daného podniku. Jedná se především o financovaní malých až středně velkých firem.

Arca Capital se zaměřuje na investiční projekty v oblasti stavebnictví, potravinářství, energetiky, biotechnologie, informační a komunikační technologie, médií, telekomunikací a dalších odvětví. Mezi nejvýznamnější transakce patří Ondrášovka a.s. a podíl v hotelu Holiday Inn Brno.

Forma investice

 • vstup do základního kapitálu
 • investice v podobě konvertibilního dluhu
 • kombinace obou předchozích
 • odkoupení majetkové podstaty
 • odkoupení pohledávek

Investiční kritéria

 • podnikatelský záměr
 • růstový potenciál
 • zkušenosti a odhodlanost manažerského týmu
 • trhový potenciál
 • IRR
 • Možnost a způsob exitu (prodej podílů ve vlastnictví)

Nejvýznamnější transakce

ONDRÁŠOVKA a.s.

Předtím MARILA BALÍRNY, a.s.
www.ondrasovka.cz
www.saratica.cz
Sektor: potravinářství
Vlastnický podíl: 100%
Typ investice: venture capital
Investice 22 240 000 EUR
Vstup: 2007; Česká republika

BIOGAS-HOLDING, s.r.o.

Sektor: energetika
Vlastnický podíl: 90%
Typ investice: venture capital
Investice: 12 000 000 EUR
Vstup: 2011; Slovenská republika

 

Více informací na www.arcacapital.com