ZAMĚŘENÍ FONDU

Fond je založen za účelem dlouhodobého zhodnocování investovaného kapitálu formou investic do českých a slovenských soukromých společností s cílem urychlit jejich růst a tím maximalizovat jejich hodnotu zejména podporou:

 • optimalizace výrobních prostředků
 • expanze na nové trhy
 • vývoje nových výrobků a služeb
 • zvyšování produktivity
 • zvyšování efektivity řízení

INVESTIČNÍ PROCES

Je to náš zkušený investiční tým, který zhodnocuje relevantní trh a vyhledává příležitosti k akvizici vhodných aktiv

 • Prvotní posouzení aktiva
 • Due dilligence
 • Předběžné rozhodnutí
 • Audit
 • Finální rozhodnutí
 • Prodej / Exit

 

Název: BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Cílený výnos: 15 % p.a. +
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora
Vstupní poplatek: 2 %
Výstupní poplatek: Do tří let od investice 0 % v případě odkupu méně než 5 % celkové investice a maximálně 25 % v případě odkupu více než 5 % celkové hodnoty investice. Po třech letech 0 %.

Více informací: http://equityfund.bhs.cz/cz/home