ZAMĚŘENÍ FONDU

Fond poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty patří především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další.

Investičním cílem fondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi.

VSTUP / VÝSTUP INVESTORA

Investor vstupuje a stává se akcionářem fondu úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora- minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investováním a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1000 EUR.

Typ fondu: český fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV
Měna: CZK, Euro
Cílený výnos: 5-6 % p.a.
Výplata výnosu: kvartální
Rizikovost: 3/7 (SRRI)
Minimální investice: 1 mil. Kč / 40 tis. Euro
Doporučená doba držení investice: min. 3 roky

Více informací: http://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-money-market