Opět v historické části Kaunického paláce se dne 19.3.2019 konalo setkání našich klientů. Dozvěděli se aktuální informace o stávajících investičních produktech i těch nově nabízených.

časový údaj: 

19.3.2019