1. Kde si mohu uzavřít smlouvu o nákupu investičních produktů?

Všechnu potřebnou smluvní dokumentaci Vám připraví náš obchodní zástupce a provede Vás i jejím podpisem.

2.  Jak mám provádět investice?

Po podpisu smlouvy o vedení investičního účtu a jeho založení na něj převedete finanční prostředky. Následně bude na váš příkaz proveden nákup Vámi zvoleného investičního produktu a připsán na Váš investiční účet.

3.  Jakým způsobem mám poukázat peníze?

Peníze převedete na svůj nově založený investiční účet běžným bankovním převodem.

4.  Dozvím se, že peníze, které jsem poslal, byly v pořádku doručeny a kolik mi bylo vydáno podílových listů?

Ano, o těchto skutečnostech budete námi informován Emailem

5.  Jaká je minimální výše investice?

Minimální výše investice se u jednotlivých investičních produktů liší. Konkrétní informaci naleznete u daných produktů.

6. Jak mohu sledovat své investice?

O výkonnosti investic s proměnlivým výnosem budete informován reportingem zasílaným námi na měsíční bázi. Průběžně můžete tyto investice sledovat i stránkách dané burzy, serverech jako jsou Boersen News, případně přes online přístup na váš investiční účet.

7. Je možné zplnomocnit jinou osobu k nakládání s cennými papíry?

Ano, je to možné. Plnou moc dle Vašeho požadavku pro Vás připraví náš obchodní zástupce

8. Co si mohu představit pod číslem ISIN?

ISIN (International Security Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru. Je tvořeno dvanáctimístným alfanumerickým kódem, přičemž dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků je číselný kód cenného papíru a poslední je číslice kontrolní.

9. Co je nominální hodnota podílového listu?

Je hodnota, za kterou vydává investiční společnost podílové listy při vytvoření podílového fondu. Tato hodnota se zpravidla liší od tržní ceny podílového listu.

10. Zprostředkujete odkup mých cenných papírů?

Ano i odkup Vašich cenných papírů Vám na základě Vašeho příkazu zprostředkujeme.

11.   Jak mám požádat o odkup investičních produktů?

Odkup investičního produktu bude realizován na základě Vašeho příkazu, který předáte našemu obchodnímu zástupci.

12.   Za jakou hodnotu budou vypořádány podílové listy při zpětném odkupu?

Podílové listy budou od Vás odkoupeny za tržní hodnotu platnou v den přijetí žádosti s ohledem na stanovený obchodní den.

13.   Kdy dostanu peníze za odkup?

V případě produktů s denní likviditou budete mít peníze na svém běžném účtu v průběhu jednoho týdne.