Konzervativní investor

Velká část občanů nakládá se svými úsporami velmi konzervativně a ukládá své volné finanční prostředky na spořící účty a do termínovaných vkladů. Tyto produkty garantují návratnost vkladů a navíc přinášejí i určité malé zhodnocení. Tyto produkty však nejsou považovány za investici, neboť při investování vždy postupujete riziko možné ztráty vložených prostředků.

Konzervativní investor očekává od svých investic především nízkou rizikovost a volatilitu a kladný výnos překonávající nejen inflaci, ale i úročení spořicích a termínovaných produktů. Obecně jsou za méně rizikové považovány investice do nástrojů peněžního trhu, hypotečních zástavních listů, kvalitních státních dluhopisů, zajištěných fondů a garantovaných investičních certifikátů.

Vyvážený investor

Vyvážený investor očekává vyšší výnos a je ochoten zařazovat do portfolia rizikovější investiční produkty. Tito investoři do svých portfolií zařazují akcie, státní a korporátní dluhopisy, investiční certifikáty a podílové fondy.

Dynamický investor

Dynamičtí investoři mají při sestavování svých investičních portfolií nejvíce možností. Jejich cílem je dosáhnout co nejvyšších výnosů a jsou ochotni snášet riziko ze ztráty své investice. Tito investoři rádi investují jak do akcií a dluhopisů, tak do komodit, nemovitostí, pozemků, opcí, futures či měn.