DOMUS

Českomoravský fond SICAV a.s. - Podfond DOMUS zhodnocuje prostředky investorů investicemi do nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

více informací

ZDR Investments

Fond je zaměřený na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem, správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti.

více informací

Fond českého bydlení

Investičním cílem fondu je zhodnocování prostředků vložených do fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby po celé České republice.

více informací

NOVA Green Energy

NOVA Green Energy investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie zejména v regionu České republiky a na Slovenska.

více informací

NOVA Real Estate

Nova Real Estate se zaměřuje na přímé investice do komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě. Pro své investice si fond vybírá hlavní města a regionální centra dané země.

více informací

AGUILA

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA je zaměřen zejména na investice do specializovaných investičních fondů a investice formou zajištěných úvěrů.

více informací