ZAMĚŘENÍ FONDU

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA je multi-asset fondem investičních příležitostí určeným pro investory, kteří hledají investiční nástroj diverzifikující své portfolio tak, aby dosahoval zajímavého výnosu při rozumné likviditě a vysoké bezpečnosti.

Podfond AGUILA je zaměřen zejména na investice do specializovaných investičních fondů a investice formou zajištěných úvěrů s vysokým výnosem. Investiční strategie není záměrně svázána investiční limity pro jednotlivé třídy nebo skupiny aktiv.

Investiční strategie podfondu AGUILA má dva zásadní požadavky - důraz na bezpečnost, pomocí diverzifikace, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami, a požadavek na výnos tak, aby podfond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6 % p.a. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

 

Název: Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond Aguila
Cílený výnos: 6 % + p.a. po odečtení poplatků a daní
Minimální investice: 1 mil. v CZK ekvivalent 125 000 EUR
Vstupní poplatek: 2,5 %
Výstupní poplatek: 0 % po 3 letech

Více informací: https://www.aguila.cz