ZAMĚŘENÍ FONDU

Podfond zhodnocuje prostředky investorů investicemi do nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nemovitostních obchodů je vykupovat nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh nebo zatížené právní vadou. Typicky se tedy například jedná o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních a exekučních řízení (se snahou o pořízení za atraktivní cenu, případně za účelem jejich následného pronájmu), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

 

Název: Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS
Cílený výnos: 7 % + p.a. 
Minimální investice: 1 mil. v CZK ekvivalent 125 000 EUR
Vstupní poplatek: 2,5 %
Výstupní poplatek: 0 % 

Více informací: https://domusfond.cz