INVESTIČNÍ STRATEGIE

 • Investice do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti).
 • ​Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.
 • Vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.
 • Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.
 • Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.

PROČ INVESTOVAT DO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ?

 • Poptávka po bydlení je trvalá a do značné míry nezávislá na ekonomickém cyklu
 • Poptávka po nájemním bydlení se s rostoucími cenami bytů zvyšuje
 • Existuje setrvalá tendence k růstu nájmů
 • Rizika jsou omezená a diverzifikovaná na velké množství bytů/nájemníků
 • Byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem
 • Stále existují regiony či konkrétní příležitosti poskytující nadstandardní hodnocení při optimalizovaném riziku
 • Byty se vedle nájemního výnosu dlouhodobě zhodnocují

Název: Fond českého bydlení SICAV, a.s.
Cílený výnos: 6 - 10 % p.a.
Minimální investice: 125 000 EUR / 3,5 mil. CZK (resp. 40 000 EUR / 1 mil. CZK)
Vstupní poplatek: 1,35 %
Výstupní poplatek: 0 %

Více informací: http://www.fondbydleni.cz