ZAMĚŘENÍ FONDU

Fond se zaměřuje na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem,správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti.

Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky a plně obsazeny nájemci. ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem. Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv.

VÝHODY INVESTICE DO FONDU 

• Prémiové retailové nemovitosti

• Bonitní nájemci z řad mezinárodních i českých řetězců • Predikce výnosů pouze z nájemného

• Nejdelší hodnota WAULT na trhu (ZDR FKI 8,2 let)

• Vlastní development a facility management

• Plánovaný střednědobý výnos 4-9 %.

NÁJEMCI:

Název: ZDR Investment SICAV a.s., Podfond Real Estate
Cílený výnos: 7-9 % p.a. 
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora
Vstupní poplatek: 2,5 %
Výstupní poplatek: 0% v případě, že doba držení investiční akcie přesáhne 3 roky

Více informací: https://www.zdrinvestments.cz/fond-fki