TRAFICON s.r.o. je registrovaným investičním zprostředkovatelem ve smyslu §29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu u ČNB, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 11503.

Naši klienti od nás mohou očekávat především profesionální investiční poradenství, které zohledňuje investiční profil, přání a požadavky klienta. Vždy se snažíme navrhnout klientovi takové řešení jeho investice, které maximalizuje případné klientské výnosy za současného veškerého úsilí minimalizovat riziko a na případná rizika klienta upozorňovat objektivně. Zakládáme si na tom, že poradenství a servis našim klientům poskytují pouze profesionální a zkušení poradci. 

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: K rozhodování spotřebitelských sporů při poskytování investičních služeb je příslušný vedle obecných soudů též finanční arbitr:  http://www.finarbitr.cz/cs/.

Dokumenty ke stažení

Etický kodex

Klientský dotazník

Informační list IZ

Reklamační řád